Film About Coffee

Film About Coffee là một bộ phim tài liệu dẫn dắt khán giả trên hành trình vòng quanh thế giới của cà phê, từ các trang trại ở Honduras và Rwanda tới các cửa hàng cà phê tại Tokyo, Portland, Seattle, San Francisco và New York.

Từ góc nhìn kinh nghiệm của những nông dân, bộ phim đã khái quát một cách độc đáo về tất cả các yếu tố như quy trình chế biến, khâu chuẩn bị, truyền thống và hiện đại – kết hợp với nhau để tạo ra những tách cà phê tốt nhất.

Film About Coffee một bộ phim đóng góp khoảng trống giữa trí tuệ và cảm xúc, địa lý và lịch sử, tạo nên hương vị và niềm vui thích trong một cốc cà phê.


Nguồn
Phim Tài Liệu

Next
Rwanda

Đã chọn mua Close (×)

Bạn chưa chọn mua gì
Xem sản phẩm